Etusivu > Pelastu ja pelasta > Jäällä > Vaaranpaikat
Naisluistelija-aurinkoisella-jäällä_2280x924

Vaaranpaikat

Tunne vaaranpaikat

Veden virtauksen vuoksi jääalueen vaaranpaikkoja ovat joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat.

Teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten viemäreiden laskualueilla jää on heikkoa lämpimän päästöveden ja virtauksen takia.

Sillat, laiturit ja jäässä makaavat alukset sitovat lämpöä sekä synnyttävät virtauksia, jotka heikentävät jäätä niiden alla ja lähituntumassa.

Vesistöjen syvänteiden kohdalla jää voi olla ympäröivää jäätä heikompaa, koska niissä oleva suurempi vesimäärä jäähtyy hitaammin.

Laivaväylien, halkeamien ja avantojen kohdalla jään kantavuus on heikentynyt. Kaislat taas tekevät jäästä seulan ja samalla hauraan. Rikkoutuman kohdalle kinostuva lumi ohentaa jäätä ja voi joskus jopa sulattaa sen kokonaan.

vaaranpaikat - Lauran fiksaama, ilman www

Lisätietoa turvallisesta jäällä liikkumisesta löydät uudesta Järki Jäällä -oppaasta